Kullanım Koşulları


USSUZ Forum Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, Ussuz Forum’a herhangi bir yolla bağlanmış olan her ziyaretçinin ve her üyenin kabul ettiği kuralları içeren bir sözleşme olarak Ussuz Forum’un herhangi bir yolla kullanılmaya başlanması halinde, forum ile ziyaretçiler ve kullanıcılar arasında ek protokole gerek kalmadan akdedilmiş sayılır.

Tanımlar

Bu sözleşmede,

 • Ussuz Forum: tartismalar.ussuz.com alanı ve veritabanları üzerinde yapılabilecek her türlü faaliyeti ve bir bütün olarak Ussuz Forum’un sahip olduğu tüm hakları,
 • Yöneticiler ve yönetim (administrator, moderatör): Ussuz Forum üzerinde hak ve yetki sahibi olan ilgili kişileri,
 • Ziyaretçiler: Herhangi bir yolla Ussuz Forum’a bağlanan herhangi bir kişiyi,
 • Üyeler: Ussuz Forumu’a herhangi bir yolla üye olmuş herhangi bir kişiyi,
 • İçerik: Yazılı, görsel vb. şekillerde siteden verilebilecek bağlantılar dahil olmak üzere yayınlanan her türlü içeriği belirtir.

Kurallar

Aşağıda yazılı olan kurallar Ussuz Forum bünyesinde ve tüm parçalarında bir bütün olarak geçerli olan kurallardır. Her bir ziyaretçi ve üye bu kuralları uymayı kabul ve taahhüt eder.

 1. Ussuz Forumu’nda başta kopyalama hakkına konu olan ve FSEK’e tabii unsurlar olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir içerik yayınlanamaz, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. Ussuz Forum ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ya da üyelerin doğrudan yayımlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 2. Ussuz Forum’a genel olarak kabul görmüş Türk ahlak, örf ve adetleriyle internetin genel kabul görmüş teamüllerine aykırı içerik gönderilemez, bu tür içerik barındıran sitelere bağlantı verilemez, bağlantı verilmese dahi bu tür içerik bulunduran sitelere atıf ya da yönlendirme yapılamaz. Ussuz Forum ve yönetim ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayımlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 3. Ussuz Forum’un yayım dili Türkçe’dir. Tüm üyeler ve tüm ziyaretçiler Ussuz Forum’a ekleyecekleri içeriklerde düzgün, açık ve anlaşılır bir dil kullanımına özen göstermekle yükümlüdürler. Aksi tür içeriklerde yanlış anlamalardan Ussuz Forum ve yönetimi hiçbir surette sorumluluk kabul etmez.
 4. Ussuz Forum’a gönderilen içeriklerde yapılmış olan alıntılarda, üyelerin ya da ziyaretçilerin, FSEK dahilinde olmak üzere mevzu bahis içeriğin yasal sahibinin izni alınmadan tamamen ya da kısmen alıntı yapmaları yasaktır. İzinle dahi yapılan alıntılarda alıntıya bağlantı verilmesi ve eğer bu mümkün değilse alıntının yapıldığı kaynak hakkında aydınlatıcı notlar düşülmesi mecburidir. Ussuz Forum ve yönetimi ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayımlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir surette sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.
 5. Forumu reklam amacıyla kullanmak; hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üyeler arası veya üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propoganda amacı taşıyan içerik göndermek; aynı içeriğin tekrarı ya da birebir aynısı olan birden fazla içeriği müteakiben göndermek; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; aynı kişiye ait olmak üzere birden fazla üyelik hesabı açmak; üyelerin ve ziyaretçilerin birbirleri arasında yaptığı tartışmalarda aşırıya kaçmak, birbirlerinin kişisel haklarına müdahale etmek, birbirlerine mesnetsiz olarak ağır ithamlarda bulunmak, ciddi hakaretler etmek, gönderilen içeriğin muhteviyatıyla ilgilenmekten çok kişinin kişiliğine yönelik olarak yorumlar yapmak, gönderilen içeriği çarpıtmaya, farklı anlamlara çekmeye yönelik içerik göndermek; sosyal münasebet kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak ve burada sayılmayan diğer sosyal münasebet kurallarına uymamak ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her durum yasaktır. Yasak olan içerikleri sıralayacak olursak:
 • Şiddet içeriği, ırk ayrımcılığı veya herhangi bir bireye, gruba veya organizasyona karşı şiddet içeren bir tutumda olma,
 • Pornografi, yetişkin veya olgun içerik,
 • Bilgisayar/yazılım korsanlığıyla ilgili içerik,
 • Yasa dışı ilaçlar ve ilaç üretim cihazları,
 • Küfür ve aşırı kaba bir dil kullanımı,
 • Kumar veya kumarhane ile alakalı içerik,
 • Reklamların veya tekliflerin tıklanması, arama yapılması, web sitelerinde gezilmesi veya e-posta okunması için kullanıcılara ödeme yapılan programlarla ilgili içerik,
 • Web sayfalarının içeriğinde ya da kodunda çok fazla kullanılan, tekrar eden veya alakasız anahtar kelimeler,
 • Sitenin arama motoru sıralamasını, örneğin sitenizin Sayfa Sıralamasını yükseltmek için yanıltıcı veya aldatıcı içerik ya da tasarım,
 • Silahların ve silah mühimmatının satışı veya tanıtımı (örneğin, tüfekler, dövüş bıçakları, bayıltıcı silahlar),
 • Alkollü içeceklerin satışı veya tanıtımı,
 • Tütün ya da tütün ürünlerinin satışı veya tanıtımı,
 • Reçeteyle satılan ilaçların satışı veya tanıtımı,
 • Özel tasarım ya da ticari marka değeri taşıyan ürünlerin kopyalarının ya da taklitlerinin satışı veya tanıtımı,
 • Yasa dışı olan, yasa dışı faaliyetleri tanıtan veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden diğer her türlü içerik yasaktır.

Lütfen her türlü kural dışı içeriği “Rapor Et” tuşunu kullanarak forum yönetimine bildiriniz.

Ussuz Forum ve yönetimi ön onaya gerek kalmadan ziyaretçi ve üyelerin doğrudan yayımlayabileceği bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği gönderen kişi bu durumdan bizzat sorumludur.

Uygulama

 • Bu sözleşmede sayılan kuralları yönetim bizzat uygular.
 • Yönetim bu kuralları uygularken gerekli gördüğü zamanlarda gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
 • Burada tek tek sayılmayan diğer kurallar gene yönetim tarafından icra edilir.
 • Yöneticiler burada sayılmayan kimi kuralları ilan suretiyle sözleşmeye ekleyebilirler.

Sorumluluk

 • Ussuz Forum ve yönetimi, ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu içerikten hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Ussuz Forum ve yönetimi, ziyaretçi ya da üyelerin herhangi bir şekilde göndermiş olduğu hiçbir içeriğin doğruluğu, gerçekliği, geçerliliği, güvenilirliği ve benzerleri konusunda hiçbir garanti vermez.
 • Ziyaretçi ve Üyeler, Ussuz Forum’a eklediği içeriklerden bizzat kendisi sorumludur.
 • Yönetim, Ussuz Forum alan adına ait olan her bir faaliyet için ayrı ayrı ya da birlikte olmak üzere ziyaretçi ve üyelerin güvenliği bakımından bir takım bilgileri (IP adresi, gönderen IP, çerezler, vb.) saklamakta ve gereği halinde sadece yetkili makamlara ibraz edeceğini beyan ve garanti eder.
 • Ziyaretçi ve Üyeler, Ussuz Forum’un barındırdığı içerikleri forum yönetiminin izin verdiği ölçülerde kullanma ve saklama hakkına sahiptir. Ancak Ussuz Forum’un üyelerin ya da ziyaretçilerin eklemiş olduğu içerikler haricinde her türlü görsel, yazılı ve benzeri diğer içeriği telif hakkı kapsamında olup, bu içeriklerden yararlanma yönetimin verdiği izin dahilinde olmakla birlikte kısmen ya da tamamen kopyalama, kısmen ya da tamamen ilan, yeniden düzenleme ve benzeri her türlü hakkını Ussuz Forum adına yönetim saklı tutar. Bahsedilen unsurların bahsedilen şekillerde kullanımı ancak ve ancak Ussuz Forum adına yönetimden alınan yazılı izne bağlıdır.

Kurallara Aykırılık

Yukarıda bahsedilen kurallara aykırılık halinde Ussuz Forum;

 • Ziyaretçi ya da üyenin IP adresinin ya da IP bloğunun Ussuz Forum’a erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (IP ban);
  • Ziyaretçi ya da üyenin Ussuz Forum’a içerik eklemesinin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması (ban)
  • Üyenin üyelik Ussuz Forum’un üyelik gerektiren bölümlerine erişiminin süreli ya da süresiz olarak yasaklanması
  • Üyenin Ussuz Forum veritabanından tamamen silinmesi (üyeliğin iptali)
  • Özel olarak ya da Ussuz Forum içinde kamuya açık olarak uyarı
  • Üyelik hesabının birden fazla olması halinde tüm üyeliklerin iptali, diğer üyeliklerin ana üyeliğe birleştirilmesi, vb.
  • Forum Yönetimi, Ussuz Forum’un düzenini bozmaya yönelik her türlü davranışın yasaklanması için gerekli her türlü tedbiri alır ve uygular.
 • Yönetim yukarıda belirtilen yaptırımları uyguladıktan sonra ne üyeye ne de diğer üyelere açıklama yapmak ya da sebep göstermek zorunluluğunda değildir.

Üyelik

Ussuz Forum’un sunmuş olduğu hizmet ücretsizdir. Bu bakımdan üyelerin ya da ziyaretçilerin bu hizmet sözleşmesi uyarınca ücret ödeme zorunlulukları yoktur. Ayırt etme gücüne sahip olmak şartıyla yukarıdaki kurallara uyması mümkün olan her kişi üye olabilir.

Üyelik Hakları

Üyelere yukarıda bahsedilen kurallara aykırı olmamak koşuluyla; yöneticilerin inisiyatifi dahilinde;

 • Yazılı içerikler gönderme
 • Belirlenmiş belli düzenlerde ve boyutlarda dosyalar gönderme
 • Bağlantılar verme
 • ve diğer haklar tanınmıştır.

Bu haklar yönetimin insifiyatifi dahilinde kısmen artırabilir veya azaltılabilir veyahut da tamamen kısıtlanabilir.

Üyeler Ussuz Forumu’na eklemiş oldukları içeriğin ikincil bir yayın hakkını süresiz olarak Ussuz Forumu’na devretmiş sayılırlar. Ussuz Forumu içerikleri istediği süre boyunca yayınlamaya, yeniden yayınlamaya, değiştirmeye veya da silme hakkına sahiptir. Ussuz Forumu içeriğin süresiz olarak ve aynı şeklinde yayınlanacağını taahhüt etmez.

Üyeler yukarıda belirtilen durumun aksine olarak ekledikleri içeriğin silinmesini talep hakkına sahip olmakla birlikte bu işlem ancak yönetimin takdirine göre uygulanır. Yönetim içeriğin silinip silinmeyeceğini bizzat takdir eder.

Üyelikten Çıkma

Üyeler istedikleri zaman üyelikten çıkabilirler.

Çıkma işleminin başvurusu yöneticilere Ussuz Forum’un iletişim formu yolu ile gerçekleşir. Başvuruyu teyit eden yönetici üyeyi “İptal” statüsüne alır. Bu statüden sonra üyelikten çıkan üye hesabına hiçbir şekilde giremez. Hesabına ait özellikler kendisinin girmiş olduğu son şekilde aynen muhafaza edilir. Ancak yönetim ileride çıkabilecek durumlara göre üyenin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Üyeliğin iptali üzerine dahi üyenin göndermiş olduğu içerikler Ussuz Forum tarafından yayınlanmaya devam edilebilir.

İletişim

tartismalar.ussuz.com sitesinde uygulanan kullanım koşulları ile ilgili, her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi iletişim formu ya da forum@ussuz.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

Yürürlülük

Bu sözleşme ilanı tarihinden itibaren tüm üyeler, ziyaretçiler ve Ussuz Forum’u herhangi bir şekilde kullanan her kişi üzerinde etki doğurmak üzere ek bir protokole gerek kalmadan, bu tarihte halen mevcut olan üyeler ile bundan sonra olabilecek üyeler ve diğer ziyaretçi ve kişileri de kapsayacak şekilde akdedilmiş sayılır.

Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.

Kullanım Koşulları Güncelleme: 18.06.2020